ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

กองทัพเรือจัดการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย

วธ. ประชุมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนหน่วยงานพิจารณาเสนอโครงการและกิจกรรม เพื่อเข้าร่วมเป็นโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

“ทส.” จัดพิธีส่งมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แก่หน่วยงานในสังกัด พร้อมใจร่วมแสดงความจงรักภักดี

มหาเถรสมาคม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ฉันท์เฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง” ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา

งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

< 1 2 3 4 5 6 7 >