ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอำเภอศรีสัชนาลัย มุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายซ่อม-สร้างบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สุโขทัย

จังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
อุทัยธานี

พี่น้องชาวจังหวัดอ่างทองร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
อ่างทอง

จังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ต่อจากจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมนำพสกนิกรชาวสมุทรสาคร เฉลิมฉลองและเคลื่อนขบวนธงตราสัญลักษณ์ฯ ผ่านกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี
สมุทรสาคร

ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม นำพสกนิกรร่วมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
สมุทรสงคราม

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
นครสวรรค์

จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
สิงห์บุรี

พ่อเมืองลพบุรี นำพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ลพบุรี

ผู้ว่าฯ พิจิตร นำพสกนิกรร่วมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
พิจิตร

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >