เกี่ยวกับกิจกรรม

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้กำหนดให้จัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
โดยมีชื่อพระราชพิธีภาษาไทยว่า “พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗”
ส่วนภาษาอังกฤษ ใช้ชื่อ “The Celebration on the Auspicious of His Majesty the King’s 6th Cycle Birthday Anniversary 28th July 2024”
โดยให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณี งานพระราชพิธี ประกอบด้วย

 
* พระราชพิธีหล่อพระพุทธรูป ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
* พระราชพิธีฉลองสมโภชพระพุทธรูป ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
* ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง 
* เสด็จออกมหาสมาคมทรงรับการถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง  
* พระราชทานสัญญาบัตรพัดยศแก่บรรพชิตจีนและญวน และทรงรับการถวายพระพร พระสงฆ์สวดนวัคคหายุสมธัมม์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
* สถาปนาสมณศักดิ์ ตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์และฐานันดรศักดิ์พราหมณ์ประจำราชสำนัก ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
* พระราชพิธีพระราชกุศลเลี้ยงพระเทศน์มงคลวิเศษ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
* คณะทูตานุทูตเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ ท้องพระโรงกลาง พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง
* พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ณ วัดอรุณราชวราราม 
* พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน และถวายต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน เป็นพุทธบูชา ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี   
* พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์  ณ พระลานพระราชวังดุสิต