อินโฟกราฟฟิค

ตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ไฟล์สำหรับประชาสัมพันธ์สื่อโซเชียลของหน่วยงาน