ข่าวเด่น

ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

The Royal Emblem for the Celebrations on the Auspicious Occasion of His Majesty the King's 6th Cycle Birthday Anniversary 28 th July B.E. 2567 (2024)