ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าฯ อุทัยธานี รับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ต่อจากจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมนำพสกนิกรชาวอุทัยธานี เคลื่อนขบวนกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อุทัยธานี

อำเภอแก่งคอย จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
สระบุรี

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ๗๖ จังหวัด ตามโครงการ จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าฯ อ่างทอง รับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ต่อจากจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมนำข้าราชการ และพี่น้องประชาชน เคลื่อนขบวนกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อ่างทอง

ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม นำพสกนิกรร่วมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
สมุทรสงคราม

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
นครสวรรค์

จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
สิงห์บุรี

พ่อเมืองลพบุรี นำพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ลพบุรี

พ่อเมืองเพชรบุรี นำส่วนราชการและพี่น้องประชาชนชาวเพชรบุรีร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
เพชรบุรี

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >