ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์สวมใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่งปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อุตรดิตถ์

ผู้ว่าฯ จังหวัดตาก นำหน่วยงานราชการ และพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
ตาก

พสกนิกรชาวสมุทรปราการ หลอมรวมพลัง “ปราการแห่งความจงรักภักดี” จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ ในกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมุทรปราการ

พ่อเมืองปทุมธานี หลอมรวมใจ “ชาวปทุม” ทุกภาคส่วน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ๖ รอบเฉลิมพระชนมพรรษา โบกสะบัดทั่วทั้งจังหวัดด้วยพลังแห่งความจงรักภักดี ก่อนเคลื่อนขบวนสู่กรุงเทพมหานคร ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ปทุมธานี

พ่อเมืองระนองนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า พร้อมใจร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นและส่งมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
ระนอง

ผู้ว่าฯ สุรินทร์ ส่งมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ให้กับผู้ว่าฯ บุรีรัมย์
สุรินทร์

จังหวัดมหาสารคาม บูรณาการภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
มหาสารคาม

ผู้ว่าฯ พัทลุง นำภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
พัทลุง

ผู้ว่าฯ ยโสธร นำพสกนิกรร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมแปรอักษรเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
ยโสธร

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >