ข่าวเด่น
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
กรุงเทพมหานคร
มท.๑ นำข้าราชการและพสกนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยขบวนธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา กว่า ๑,๕๐๐ คน หลอมรวมทุกดวงใจของคนไทย ประกาศก้องพลังแห่งความจงรักภักดี
กรุงเทพมหานคร
ผู้ว่าราชการจังหวัด ๗๖ จังหวัด นำข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกับคณะสงฆ์และพราหมณ์บัณฑิต ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
กรุงเทพมหานคร
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เผยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนำข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกับคณะสงฆ์ ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
กรุงเทพมหานคร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗
กรุงเทพมหานคร
กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญประชาชนร่วมงานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
กรุงเทพมหานคร
กองทัพเรือขอเชิญชวนประชาชน ชมการฝึกซ้อมการเห่เรือของฝีพายประจำเรือได้ที่ อู่ทหารเรือธนบุรี ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กทม.
กรุงเทพมหานคร
รูปภาพกิจกรรม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ
กรุงเทพมหานคร
กองทัพเรือ อัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
กรุงเทพมหานคร
กองทัพเรือ อัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ จากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี ไปยังอู่หมายเลข ๑ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เพื่อเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
กรุงเทพมหานคร
กองทัพเรือ อัญเชิญเรือพระที่นั่ง ‘อเนกชาติภุชงค์’ ลงน้ำเตรียมจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
กรุงเทพมหานคร
วีดิทัศน์กิจกรรม
รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติ “๗๒ พรรษา ธรรมราชา มหาวชิราลงกรณ” ตอนที่ ๑๓ ติดตามประวัติความเป็นมาของโครงการหลวงที่เกิดขึ้นจากพระอัจฉริยภาพและพระราชวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ
กรุงเทพมหานคร
โครงการ ๗๒ ล้านกล้า พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติฯ ๖ รอบ ชวนคนไทยปลูกต้นไม้ทั่วประเทศ
กรุงเทพมหานคร
สารคดี ๖ รอบพระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น ตอน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
กรุงเทพมหานคร
สารคดี ๖ รอบพระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น ตอนพิเศษ ที่ ๖ องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก
กรุงเทพมหานคร