ข่าวเด่น
ปลัด มท. นำคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยร่วมพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของทั้ง ๗๖ จังหวัด มาเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมเชิญไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
กรุงเทพมหานคร
ปลัด มท. เป็นประธานพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร จากหอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวัง มาเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมเชิญไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
กรุงเทพมหานคร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ หอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
กรุงเทพมหานคร
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
กรุงเทพมหานคร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗
กรุงเทพมหานคร
นายกรัฐมนตรี ตรวจเส้นทางการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร
ผู้ว่าฯ ราชบุรีลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาคลองลัดพลี ภายใต้โครงการ ๑๐ คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
ราชบุรี
รูปภาพกิจกรรม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ
กรุงเทพมหานคร
กองทัพเรือ อัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
กรุงเทพมหานคร
กองทัพเรือ อัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ จากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี ไปยังอู่หมายเลข ๑ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เพื่อเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
กรุงเทพมหานคร
กองทัพเรือ อัญเชิญเรือพระที่นั่ง ‘อเนกชาติภุชงค์’ ลงน้ำเตรียมจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
กรุงเทพมหานคร
วีดิทัศน์กิจกรรม
รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติ “๗๒ พรรษา ธรรมราชา มหาวชิราลงกรณ” ตอนที่ ๑๓ ติดตามประวัติความเป็นมาของโครงการหลวงที่เกิดขึ้นจากพระอัจฉริยภาพและพระราชวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ
กรุงเทพมหานคร
โครงการ ๗๒ ล้านกล้า พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติฯ ๖ รอบ ชวนคนไทยปลูกต้นไม้ทั่วประเทศ
กรุงเทพมหานคร
สารคดี ๖ รอบพระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น ตอนพิเศษ ที่ ๗ พระราชกรณียกิจด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กรุงเทพมหานคร
สารคดี ๖ รอบพระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น ตอน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
กรุงเทพมหานคร