วีดิทัศน์กิจกรรม

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯบันทึกพระราชดำรัสเทิดพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ พร้อมทรงวาดการ์ตูนประกอบวิดีทัศน์ ในโอกาสที่รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโก ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณวาระครบ ๑๐๐ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์

โครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ณ ในพื้นที่ พระที่นั่งวิมานเมฆ พระราชวังดุสิต

แทนความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.10 และขอบพระคุณมูลนิธิโครงการหลวง

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอน สานใจไทย ผ่านพ้นภัยโควิด-19 (ตอนที่ ๓)

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอน แหล่งน้ำเพื่อปวงประชา (ตอนที่ ๒)

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอน สร้างสุข สานต่อ สู่ปวงประชา (ตอนที่ ๑)

พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และ โรงพยาบาลภูมิพล