ข่าวเด่น
ทรงพระเจริญ ๔ กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดทำเว็บไซต์ www.phralan.in.th
ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่
คุณสมบัติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ การแต่งกาย และการรับสมัคร จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
คำแนะนำจิตอาสา
ข่าวประชาสัมพันธ์
จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดช่วยเหลือประชาชน มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย ​ในพื้นที่ ม.๕ ม.๗ และ ม.๘ ต.บ้านกระทุ่ม และ ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกับ กำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ลงพื้นที่ช่วยเหลือ มอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ในพื้นที่ ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
จิตอาสา ๙๐๔ และชุด ชป.กร.ขุนอาสา ๑๐๔ พัน.สห.๑๒ อสม. และ อส.กร. ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ สิ่งของอุปโภคบริโภค สร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชน ณ อ.ศรีมโหสถ และ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
รูปภาพกิจกรรม
รวมภาพบรรยากาศการร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
ตร.ภาค 8 เปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์-ปลูกต้นไม้มงคล
หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
นิทรรศการภาพกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
วีดิทัศน์กิจกรรม
ภารกิจจิตอาสาสนับสนุนการดำเนินงาน CCRT (Covid-19 Comprehensive Response Team) ดูแลผู้ป่วย covid-19
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ชุด เฉลิมพระชมมพรรษามหามงคล บรมราชินี
บทอาเศียรวาท เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย COVID-19 โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ