ข่าวเด่น
ทรงพระเจริญ ๔ กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดทำเว็บไซต์ www.phralan.in.th
ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่
คุณสมบัติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ การแต่งกาย และการรับสมัคร จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
คำแนะนำจิตอาสา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศอ.จอส.พระราชทาน อ.มะนัง ส่วนราชการ สมาชิก อส. และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปรับภูมิทัศน์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผัง ๕๐ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
กำลังพลจิตอาสา ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.๔๖ ค่ายอิงคยุทธบริหาร โรงพยาบาลปัตตานี จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกิจกรรม โครงการมีแล้วแบ่งปัน จัดรถครัวสนาม ณ ห้องประชุม อบจ.ปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี
จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ค่ายจักรพงษ์ จ.ปราจีนบุรี
รูปภาพกิจกรรม
รวมภาพบรรยากาศการร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
ตร.ภาค 8 เปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์-ปลูกต้นไม้มงคล
หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
นิทรรศการภาพกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
วีดิทัศน์กิจกรรม
ภารกิจจิตอาสาสนับสนุนการดำเนินงาน CCRT (Covid-19 Comprehensive Response Team) ดูแลผู้ป่วย covid-19
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ชุด เฉลิมพระชมมพรรษามหามงคล บรมราชินี
บทอาเศียรวาท เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย COVID-19 โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ