ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอ.จอส.พระราชทาน อ.มะนัง ส่วนราชการ สมาชิก อส. และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปรับภูมิทัศน์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผัง ๕๐ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล

กำลังพลจิตอาสา ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.๔๖ ค่ายอิงคยุทธบริหาร โรงพยาบาลปัตตานี จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกิจกรรม โครงการมีแล้วแบ่งปัน จัดรถครัวสนาม ณ ห้องประชุม อบจ.ปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ค่ายจักรพงษ์ จ.ปราจีนบุรี

ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค ๔ ร่วมกับจิตอาสา ๙๐๔ เยี่ยมให้กำลังใจ และสนับสนุนน้ำดื่ม ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ​ณ ม.๗ และ ๘ ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

ศอญ.จอส.พระราชทาน มอบอาหารปรุงสุกพระราชทานพร้อมน้ำดื่ม โดยจิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน สนง.เขตทุ่งครุ ​นำไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนหลังสวนธนบุรีรมย์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ สาธารณสุขอำเภอไพรบึง โรงพยาบาลไพรบึง ผู้นำชุมชน อสม. และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันอำนวยความสะดวกประชาชน ​ที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุมอำเภอไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ

ศอ.จอส.พระราชทาน อ.เฉลิมพระเกียรติ กาชาดจังหวัดสระบุรี จิตอาสา ๙๐๔ ประชาชนจิตอาสา ​ทำกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ ณ ม.๔ ม.๑๑ ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ศอ.จอส.พระราชทาน .ธัญบุรี ผู้นำชุมชน สมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอธัญบุรี ที่ ๓ อสม. และจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ณ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครู นักเรียน ผู้นำชุมชน และจิตอาสาพระราชทาน ​ร่วมทำกิจกรรม ปลูกต้นไม้บริเวณรอบโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรววิสัย จ.ร้อยเอ็ด

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >