ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดช่วยเหลือประชาชน มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย ​ในพื้นที่ ม.๕ ม.๗ และ ม.๘ ต.บ้านกระทุ่ม และ ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกับ กำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ลงพื้นที่ช่วยเหลือ มอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ในพื้นที่ ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

จิตอาสา ๙๐๔ และชุด ชป.กร.ขุนอาสา ๑๐๔ พัน.สห.๑๒ อสม. และ อส.กร. ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ สิ่งของอุปโภคบริโภค สร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชน ณ อ.ศรีมโหสถ และ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

ศอ.จอส.พระราชทาน จ.ปทุมธานี ส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชน ​ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ม.๑ ต.บางขะแยง จ.ปทุมธานี

จิตอาสา ๙๐๔ กำลังพลกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และจิตอาสาพระราชทาน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งสนับสนุนวัตถุดิบ ณ ชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ศอ.จอส.พระราชทาน อ.โคกสำโรง และ กกล.จอส.พระราชทาน ชป.กร.พัน.สร.๑ ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ ม.๒ ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมกันสนับสนุนแพทย์ พยาบาล ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ​ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศาลาประชาคม อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุด ชป.ร.๑๖ พัน ๑ จัดเตรียมกระสอบทราย พร้อมขนย้ายผนังกั้นลำน้ำให้ประชาชน ​ในพื้นที่บริเวณ ม.๑๔ บ.บาก ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >