ข่าวเด่น

ทรงพระเจริญ ๔ กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดทำเว็บไซต์ www.phralan.in.th

ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่

คุณสมบัติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ การแต่งกาย และการรับสมัคร จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

คำแนะนำจิตอาสา

พล.ต.หญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ณ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เปิดรับสมัครจิตอาสาพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ ของทุกเดือน

แอปพลิเคชัน ประชาชนจิตอาสา เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาร่วมกันปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ แบ่งปันประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ โดยการเริ่มต้นจากตัวเราเอง

หลักสูตรการฝึกอบรมจิตอาสา ๙๐๔

แบบป้ายสำหรับใช้ในโครงการ จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

< 1 2 >