รูปภาพกิจกรรม

นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตฯ
กรุงเทพมหานคร

ชมรมฯ ศรีสะเกษ ร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตฯ
ศรีสะเกษ

รัฐบาลน้อมนำแนวทางจิตอาสาพัฒนาลำน้ำกับชีวิต
กรุงเทพมหานคร

บรรยากาศงานเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตฯ
กรุงเทพมหานคร