ข่าวเด่น

กลุ่มจิตอาสาจำนวนกว่า 300 คน ร่วมกันทำความดีในโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี

คณะจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต ฯ จังหวัดนครพนม รวมพลังกำจัดวัชพืชหนองคาด และหนองเลิง
นครพนม

จ.อ่างทอง โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำ กับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10 และพระราชินี ในรัชกาลที่ 9
อ่างทอง