ติดต่อเรา

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
ชั้น 6 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนสามเสนใน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 

โทรศัพท์   0 2618 2323 ต่อ 1604-7
โทรสาร   0 2618 2356
Facebook   https://www.facebook.com/phralanofficial/
เว็บไซต์   www.phralan.in.th