รูปภาพกิจกรรม

กิจส่งเสริมเกี่ยวเนื่องกับงานศิลปาชีพ

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานี และนราธิวาส

พระเกียรติคุณและรางวัลที่รัฐบาลและองค์การเอกชนต่างประเทศทูลเกล้าฯ ถวายและสดุดีเฉลิมพระเกียรติ รวม ๑๓ รางวัล

พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการ “พัชรสุธาคชานุรักษ์” ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความหมายว่า น้ำทิพย์รักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุจเพชร

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

การประมงไทย

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ

อย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันนะ ฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมาก ๆ

< 1 2 >