ข่าวเด่น 

การอัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ ๙ ลงน้ำ และเลื่อนเรือพระที่นั่งฯ มาเทียบท่าบริเวณท่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี และการพายเรือพระที่นั่งฯ ไปยังอู่หมายเลข ๑ อธบ.อร.

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๑๐ น.
น.อ.เกษม เอี่ยมสุพรรณ ผอ.กรล.ขส.ทร.
น.อ.ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ รอง ผอ.กรล.ขส.ทร.
ได้นำกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีจากแผนกเรือราชพิธี กรล.ขส.ทร.
ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี
ในการอัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ ๙ ลงน้ำ
จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี
เพื่อลากจูงไปยังอู่หมายเลข ๑ อธบ.อร. ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 
 
 
 
 
ต่อมาในเวลา ๐๘.๓๐ น. วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
น.อ.เกษม เอี่ยมสุพรรณ ผอ.กรล.ขส.ทร.
น.อ.ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ รอง ผอ.กรล.ขส.ทร.
ได้นำกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีจากแผนกเรือราชพิธี กรล.ขส.ทร.
ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี
ในการพายเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ ๙ ไปยังอู่หมายเลข ๑ อธบ.อร.
เพื่อเตรียมเรือพระที่นั่ง และเรือประกอบในขบวน ในการเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
 
 
 
 
 
 
 
สามารถติดตามกำหนดการอัญเชิญเรือพระราชพิธีลงน้ำ เพื่อลากจูงไปยังอู่หมายเลข ๑ และอู่หมายเลข ๒ อธบ.อร. ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้ที่
http://www.phralan.in.th/coronation/newsdetail.php?id=790
จำนวนการเข้าชม 1,330 ครั้ง