ข่าวเด่น 

การอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำ และเลื่อนเรือพระที่นั่งฯ มาเทียบท่าบริเวณท่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี และการพายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ไปยังอู่หมายเลข ๑ อธบ.อร.

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๑๐ น.
น.อ.เกษม เอี่ยมสุพรรณ ผอ.กรล.ขส.ทร.
น.อ.ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ รอง ผอ.กรล.ขส.ทร.
ได้นำกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีจากแผนกเรือราชพิธี กรล.ขส.ทร
ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี
ในการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำ
จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี
เพื่อลากจูงไปยังอู่หมายเลข ๑ อธบ.อร. ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 
 
 
 
ต่อมาในเวลา ๐๗.๐๐ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
น.อ.เกษม เอี่ยมสุพรรณ ผอ.กรล.ขส.ทร.
น.อ.ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ รอง ผอ.กรล.ขส.ทร.
ได้นำกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีจากแผนกเรือราชพิธี กรล.ขส.ทร.
ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ในการพายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ไปยังอู่หมายเลข ๑ อธบ.อร.
เพื่อเตรียมเรือพระที่นั่ง และเรือประกอบในขบวน ในการเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

 
 
 
 
 

 
สามารถติดตามกำหนดการอัญเชิญเรือพระราชพิธีลงน้ำ เพื่อลากจูงไปยังอู่หมายเลข ๑ และอู่หมายเลข ๒ อธบ.อร. ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้ที่
http://www.phralan.in.th/coronation/newsdetail.php?id=790
จำนวนการเข้าชม 2,166 ครั้ง