ข่าวประชาสัมพันธ์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ กับภาพและประวัติเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ กับภาพและประวัติเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
 
ดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์
 
ดาวน์โหลดประวัติเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนการเข้าชม 1,876 ครั้ง