วีดิทัศน์กิจกรรม

ดนตรีพระราชทาน ชุด แผ่นดินของเรา ณ พระลานพระราชวังดุสิต

นักร้องคุณภาพ ร่วมร้องเพลงในงานแสดงดนตรีพระราชทาน จัดโดยวงดุริยางค์กองทัพบก พร้อมจัดแสดง บัลเล่ต์ชุด “กินรี”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงดนตรี เพื่อพระราชทานความสุขให้ประชาชน ณ พระลานพระราชวังดุสิต