วีดิทัศน์กิจกรรม

พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล | วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ ในพิธีมหามงคล ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต ตั้งแต่เวลา 18.00 น.

ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ ในพิธีมหามงคล ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายนนี้ ณ พระลานพระราชวังดุสิต ตั้งแต่เวลา 18.00 น.

เชิญประชาชนร่วมสวดมนต์มหามงคล ณ พระลานพระราชวังดุสิต 21 ก.ค.นี้