คู่มือประชาชน
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จัดเดินรถให้บริการประชาชนเดินทางไปร่วมรับชม “การจัดการแสดงดนตรีเพื่อพระราชทานความสุขให้ประชาชน”