รูปภาพกิจกรรม

ประชาชนเข้าร่วมงาน กิจกรรมเถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย

ประชาชนร่วมสักการะ และสรงน้ำพระพุทธกำเนิดกาสาวพัตร์ เพื่อเป็นสิริมงลแก่ชีวิต

ภาพกิจกรรม ก่อพระเจดีย์ทราย

รวมการแสดงกิจกรรมเถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย