ข้อปฏิบัติ 

การให้บริการทางการแพทย์

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ให้บริการทางการแพทย์ รวม ๓๗ จุด และชุดแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน ๑๒๐ ชุด
เพื่อรองรับประชาชนในการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และขบวนราบ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราชการ ๒๕๖๒

โดยมีแพทย์ประจำที่ วัดราชาธิวาส  มทร. พระนคร  กรมส่งเสริมสหกรณ์  ธนาคารแห่งประเทศไทย  ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 ใต้สะพานพระราม ๘  วัดสามพระยาวรวิหาร  สวนสันติชัยปราการ  ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร)  ท่ามหาราช  สนามหลวง ฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และฝั่งศาลฏีกา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรงข้ามประตูวิเศษไชยศรี ลานจอดรถกองสลากเก่า สวนนคราภิรมย์ แยกท่าเตียน จุดคัดกรองแยกวังสราญรมย์ ท้ายซอยจรัญสนิทวงศ์ ๕๒
สนามฟุตซอล สน.บวรมงคล สวนใต้สะพานพระราม ๘  ลานริมน้ำท่าเรือพระปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี) วัดคฤหบดี  ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ท่าวังหลัง วัดระฆังโฆสิตาราม วัดอมรินทรารามวรวิหาร สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช โรงเรียนอนุบาลสุภัทรา
หน้าอุทยานสถานพิมุข  หอประชุมทหารเรือ วัดเครือวัลย์วรวิหาร วัดอรุณราชวราราม วัดกัลยาณมิตร ราชนาวิกสภา และวัดวงศมูลวิหาร

จำนวนการเข้าชม 2,193 ครั้ง