ข้อปฏิบัติ 

การให้บริการอาหาร และน้ำดื่ม

กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมจุดบริการอาหาร จำนวน ๓๐ จุด รวมถึงได้จัดน้ำดื่มไว้บริการประชาชนบริเวณจุดบริการอาหารและพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งหมด ๕๓ จุด เพื่อรองรับประชาชน
ในการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และขบวนราบ
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราชการ ๒๕๖๒ ดังนี้

จุดบริการอาหาร ๓๐ จุด วัดราชาธิวาส  มทร. พระนคร  กรมส่งเสริมสหกรณ์  ใต้สะพานพระราม ๘  วัดสามพระยาวรวิหาร สวนสันติชัยปราการ  สนามหลวง  อาคารสงเคราะห์ ทบ.
ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร)  สวนนคราภิรมย์ ถนนมหาราช (ท่าช้าง) ท้ายซอยจรัญสนิทวงศ์ ๕๒ ใต้สะพานพระราม ๘
ลานริมน้ำท่าเรือพระปิ่นเกล้า ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี) สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ท่าวังหลัง วัดระฆังโฆสิตาราม วัดอมรินทรารามวรวิหาร
วัดเครือวัลย์วรวิหาร วัดอรุณราชวราราม วัดกัลยาณมิตร หอประชุมทหารเรือ วัดวงศมูลวิหาร วัดมกุฏกษัตริย์ กระทรวงศึกษาธิการ วัดโสมนัส
โรงเรียนสตรีวิทยา  ป้อมมหากาฬ และด้านหลังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

จุดบริการเครื่องดื่ม  ๕๓ จุด วัดราชาธิวาส  มทร. พระนคร  กรมส่งเสริมสหกรณ์  ใต้สะพานพระราม ๘  วัดสามพระยาวรวิหาร พิพิธภัณฑ์บางลำพู สวนสันติชัยปราการ
ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า(ฝั่งพระนคร) สนามหลวง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ท่ามหาราช  อาคารสงเคราะห์ ทบ. ท่าช้าง พิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนพระอาทิตย์ พระแม่ธรณีบีบมวยผม
ลานจอดรถกองสลาก  ประตูวิเศษไชยศรี หลังวัดมหาธาตุ ถนนราชินี สำนักงานกฤษฎีกา ๒ ซอยไก่แจ้ ศาลหลักเมือง ซอยพระจันทร์
สวนนคราภิรมย์  จุดคัดกรองยากท่าเตียน  จุดคัดกรองแยกวังสราญรมย์ ถนนมหาราช (ท่าช้าง) ท้ายซอยจรัญสนิทวงศ์ ๕๒ ใต้สะพานพระราม ๘
ลานริมน้ำท่าเรือพระปิ่นเกล้า ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี) สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ท่าวังหลัง
วัดระฆังโฆสิตาราม วัดอมรินทรารามวรวิหาร ทางเข้าท่ารถไฟ อุทยานสถานพิมุข วัดเครือวัลย์วรวิหาร วัดอรุณราชวราราม วัดกัลยาณมิตร หอประชุมทหารเรือ
วัดวงศมูลวิหาร กรมอู่ทหารเรือ วัดมกุฏกษัตริย์ กระทรวงศึกษาธิการ วัดโสมนัส  โรงเรียนสตรีวิทยา  ป้อมมหากาฬ และด้านหลังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

จำนวนการเข้าชม 3,180 ครั้ง