การเตรียมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

การเตรียมน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การเตรียมน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ได้ที่ http://phralan.in.th/coronation/water.php

จำนวนการเข้าชม 12,050 ครั้ง