การเดินทาง 

การบริการขนส่งสาธารณะ รถไฟ จำนวน 4 เส้นทาง จาก 4 สถานีต้นทางรอบกรุงเทพมหานคร

การบริการของกระทรวงคมนาคมในการให้บริการประชาชน
 
การจัดเดินขบวนรถไฟพิเศษ
วันที่ 12 ธันวาคม 2562
 
สายเหนือ จำนวน 2 ขบวน ดังนี้

เที่ยวไป ขบวน 320 อยุธยา - กรุงเทพ ต้นทาง 09.30 - ปลายทาง 11.00 น. | ขบวน 321 กรุงเทพ - อยุธยา ต้นทาง 20.15 - ปลายทาง 21.50 น.

สายใต้ จำนวน 2 ขบวน ดังนี้

เที่ยวไป ขบวน 322 นครปฐม - ธนบุรี ต้นทาง 09.55 - ปลายทาง 10.50 น. | ขบวน 333 ธนบุรี - นครปฐม ต้นทาง 20.00 - ปลายทาง 21.00 น.

สายตะวันออก จำนวน 2 ขบวน ดังนี้

เที่ยวไป ขบวน 326 ฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ ต้นทาง 09.20 - ปลายทาง 10.45 น. | ขบวน 325 กรุงเทพ - ฉะเชิงเทรา ต้นทาง 20.05 - ปลายทาง 21.25 น.

สายแม่กลอง จำนวน 2 ขบวน ดังนี้

เที่ยวไป ขบวน 4322 มหาชัย - วงเวียนใหญ่ ต้นทาง 09.35 - ปลายทาง 10.30 น. | ขบวน 4347 วงเวียนใหญ่ - มหาชัย ต้นทาง 20.10 - ปลายทาง 21.00 น

จำนวนการเข้าชม 3,346 ครั้ง