การเดินทาง 

การบริการขนส่งสาธารณะ เรือด่วนเจ้าพระยา และเรือโดยสารคลองแสนแสบ

การบริการของกระทรวงคมนาคมในการให้บริการประชาชน

โดยจะมีบริการทางเรือ กรมเจ้าท่า ร่วมกับบรฺษัทเอกชนต่าง ๆ  จัดเรือบริการฟรี วันที่ 12 ธันวาคม 2562
 
1. บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด และบริษัท วรรณงามนาวา จำกัด จัดเรือบริการฟรี
 
ด้านเหนือ
ให้บริการเรือ ตั้งแต่ ท่าเรือนนทบุรี - ท่าเรือซังฮี้ เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. ในทุกๆ ๑ ชั่วโมง
 
ด้านใต้
ให้บริการเรือ ตั้งแต่ ท่าเรือสาทร - ท่าเรือสะพานพุทธฯ เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. ในทุกๆ ๑ ชั่วโมง
 
 
2. บริษัท ครอบครัวขนส่ง ๒๐๐๒ จำกัด จัดบริการเรือฟรี
 
ให้บริการเรือ ตั้งแต่ ท่าเรือประตูน้ำ - ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. ให้บริการทุกๆ ๑๐ นาที
 

 

จำนวนการเข้าชม 3,796 ครั้ง