การเดินทาง 

การบริการขนส่งสาธารณะ เส้นทางเดินรถเฉพาะกิจ แทนเรือข้ามฟาก จำนวน 2 เส้นทาง

ขสมก. จัดเดินรถโดยสารให้บริการฟรี จำนวน 19 เส้นทาง ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 22.00 น. 
หรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่จะเดินทางมาเฝ้าฯ
รับเสด็จ และชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จัดรถโดยสารธรรมดา วิ่งในเส้นทางเดินรถ Shuttle Bus แทนเรือข้ามฟาก (รับจากจุดจอด - จุดส่ง)
จำนวน  2  เส้นทาง  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เส้นทางที่ 1   สะพานกรุงธน (หน้าโรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์) - สนามหลวง จอดรับ - ส่ง บริเวณใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้า (ฝั่งพระนคร)

เส้นทางที่ 2   สะพานกรุงธน (หน้าสถานีดับเพลิงสามเสน) - สนามหลวง จอดรับ - ส่ง บริเวณใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้า (ฝั่งพระนคร)

 

จำนวนการเข้าชม 3,579 ครั้ง