ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กองอำนวยการร่วมฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร จัดรถ ขสมก. อำนวยความสะดวกประชาชน ช่วงการซ้อมเสมือนจริง ขบวนเรือพระราชพิธีทางชลมารคในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. จะมีการซ้อมเสมือนจริงขบวนเรือพระราชพิธีและกำลังพลฝีพาย และขบวนราบ
ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ในการซ้อมครั้งนี้ซึ่งจะมีการปิดเส้นทางจราจรทั้งทางน้ำและทางบกเป็นช่วงๆ
 
ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรทางน้ำ และทางบก กองอำนวยการร่วมฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
มอบให้ ขสมก. จัดรถบริการประชาชนแทนเรือข้ามฟากจากฝั่งธนบุรีมาฝั่งพระนครตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น ถึง เวลา ๑๙.๓๐ น. ดังนี้ 
 
เส้นทางที่ ๑. ท่าเรือสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรี (จอดหน้าศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล)  ไป ท่าเรือสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร (ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า) 
 
เส้นทางที่ ๒. ท่าเรือรถไฟ,ท่าพรานนก,ท่าวังหลัง (จอดรถประตู ๘ โรงพยาบาลศิริราช) ส่งปลายทางที่ ท่าพระจันทร์ ท่ามหาราช และท่าช้าง
 
 
สำหรับการจราจรทางน้ำทางกรมเจ้าท่าจะปิดการจราจรเป็นช่วงๆ เพื่อมิให้กระทบกับประชาชน ดังนี้
 
เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๑๙.๓๐ น. ปิดการจราจรทั้งขาขึ้นและขาล่อง เฉพาะเรือขนาดใหญ่ (เรือที่มาจากทิศเหนือและทิศใต้)
 
เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ปิดการจราจรทางน้ำขั้นเด็ดขาด ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี – หอประชุมกองทัพเรือรวมทั้งปากคลองบางกอกน้อย ถึง บริเวณวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
 
เวลา ๑๕.๐๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ปิดการจราจรทางน้ำขั้นเด็ดขาด ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานพระปกเกล้า
 
 
 
สำหรับการจราจรทางบก กองบังคับการตำรวจจราจรจะปิดเส้นทางจราจรทางบก เพื่อซ้อมริ้วขบวนราบ เวลา ๑๖.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. จำนวน ๖ สาย ดังนี้
 
๑. ถนนราชินี ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึง แยกผ่านพิภพ
๒. ถนนหน้าพระธาตุตลอดสาย
๓. ถนนจันทร์ตลอดสาย
๔. ถนนหน้าพระลานตลอดสาย
๕. ถนนมหาราชตลอดสาย (ท่าพระจันทร์ ถึงหน้า สน. พระราชวัง
๖. ถนนท้ายวังตลอดสาย
 
และเส้นทางแนะนำให้ประชาชนใช้ ได้แก่
- ถนนราชดำเนินใน 
- ถนนสนามไชย
และถนนอัษฏางค์
 
สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ ๑๑๙๗ ตลอด  ๒๔ ชั่วโมง
 
สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และขบวนราบ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
จะมีขึ้นในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. รัฐบาล ได้จัดพื้นที่ให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ที่สวนสันติชัยปราการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สวนนคราภิรมย์ โรงพยาบาลศิริราช สวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา และใต้สะพานพระราม ๘ (ฝั่งธนบุรี)
นอกจากนี้ยังสามารถรับเสด็จได้ที่บริเวณด้านหน้าท่าราชวรดิฐจนถึงท้องสนามหลวง 
 
จึงขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองร่วมถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกัน
 
รายละเอียดติดตามได้ที่เว็ปไซต์ www.pharalan.in.th และ Facebook : พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

 

จำนวนการเข้าชม 1,010 ครั้ง