ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กองอำนวยการร่วมฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร จัดรถ ขสมก. อำนวยความสะดวกประชาชน ช่วงการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีทางชลมารคในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. จะมีการซ้อมเรือพระราชพิธีขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึ่งจะมีการปิดเส้นทางจราจรทางน้ำเป็นช่วงๆ
ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรทางน้ำ กองอำนวยการร่วมฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
จัดรถ ขสมก. จัดรถบริการประชาชนแทนเรือข้ามฟากจากฝั่งธนบุรีมาฝั่งพระนครตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น ถึง เวลา ๑๙.๓๐ น. ดังนี้

เส้นทางที่ ๑. ท่าเรือสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรี (จอดหน้าศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล)  ไป ท่าเรือสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร (ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า)

เส้นทางที่ ๒. ท่าเรือรถไฟ,ท่าพรานนก,ท่าวังหลัง (จอดรถประตู ๘ โรงพยาบาลศิริราช) ส่งปลายทางที่ ท่าพระจันทร์ ท่ามหาราช และท่าช้าง

สำหรับการจราจรทางน้ำทางกรมเจ้าท่าจะปิดการจราจรเป็นช่วงๆ เพื่อมิให้กระทบกับประชาชน ดังนี้

เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๑๙.๓๐ น. ปิดการจราจรทั้งขาขึ้นและขาล่อง เฉพาะเรือขนาดใหญ่ (เรือที่มาจากทิศเหนือและทิศใต้)

เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ปิดการจราจรทางน้ำขั้นเด็ดขาด ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี – หอประชุมกองทัพเรือรวมทั้งปากคลองบางกอกน้อย ถึง บริเวณวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

เวลา ๑๕.๐๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ปิดการจราจรทางน้ำขั้นเด็ดขาด ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานพระปกเกล้า

สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
จะมีขึ้นในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. รัฐบาล ได้จัดพื้นที่ให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ที่สวนสันติชัยปราการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  สวนนคราภิรมย์ โรงพยาบาลศิริราช สวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา และใต้สะพานพระราม ๘ (ฝั่งธนบุรี)


จึงขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองร่วมถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกัน
รายละเอียดติดตามได้ที่เว็ปไซต์ www.pharalan.in.th และ Facebook : พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

จำนวนการเข้าชม 284 ครั้ง