ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ประกาศรายชื่อ ผู้ปฏิบัติงานจิตอาสางานเฉพาะกิจ การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศ
ตามที่ได้มีการนัดหมาย จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อทำการซักซ้อมการปฏิบัติในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น
ในการนี้ ขอยกเลิกภารกิจดังกล่าว หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 
ประกาศรายชื่อ ผู้ปฏิบัติงานจิตอาสางานเฉพาะกิจ การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
 
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อในประกาศ ท่านจะได้ร่วมปฏิบัติงาน ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทุกท่าน
 
***สงวนสิทธิ์สำหรับผู้มาเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เท่านั้น หากไม่มาจะถือว่าท่านสละสิทธิ์***

ขอเชิญจิตอาสาทุกท่าน ร่วมรับฟังคำชี้แจงการปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารกีฬาเวสน์ ๒ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
รายชื่อจิตอาสาเฉพาะกิจ โซนที่ ๑


 

รายชื่อจิตอาสาเฉพาะกิจ โซนที่ ๒

รายชื่อจิตอาสาเฉพาะกิจ โซนที่ ๓

รายชื่อจิตอาสาเฉพาะกิจ โซนที่ ๔

รายชื่อจิตอาสาเฉพาะกิจ โซนที่ ๕

รายชื่อจิตอาสาเฉพาะกิจ โซนที่ ๖


ทั้งนี้ สามารถโหลดเอกสารรายชื่อแต่ละโซนได้ตามไฟล์แนบด้านล่าง

 

ไฟล์แนบ
  
  
  
  
  
  

จำนวนการเข้าชม 2,558 ครั้ง