ข่าวประชาสัมพันธ์ 

รัฐบาลเตรียมความพร้อม อํานวยความสะดวก และเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จในการเสด็จ พระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดแถลงข่าวการเตรียมความพร้อม
การเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
 
วันนี้ (๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ได้จัดให้มีการแถลงข่าวการเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดกันมาตามแบบโบราณราชประเพณี
 

 
 
โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวถึงภาพรวมของการประชาสัมพันธ์ ว่าประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วนในทุกเรื่อง
เกี่ยวกับความเป็นมาของการเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคตามแบบอย่างโบราณราชประเพณี การจัดขบวนเรือ ความหมายของเรือหรือบทเห่แต่ละบท
รวมทั้ง รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดจุดรับเสด็จ การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน การจัดรถรับ-ส่ง การดูแล ด้านสุขภาพ การจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน
ได้ทางเว็บไซต์ www.phralan.in.th และ Facebook พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
หรือ Line@ บรมราชภิเษก พร้อมกันนี้ได้เชิญชวนให้ประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จ และชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ศกนี้
แต่หากไม่สามารถเดินทางมารับชมได้ ติดตามการ ถ่ายทอดสดได้ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๕.๑๕ น. 
 
 
นอกจากนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการ ได้แถลงถึง ประวัติความเป็นมาโบราณราชประเพณีขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึ่งครั้งนี้มิได้มีการเสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน
แต่จะเป็นการเสด็จเลียบพระนครทางชลมารค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย
 

นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร แถลงว่า กรุงเทพมหานครได้เตรียมพื้นที่ สําหรับประชาชนเข้าชมขบวนเรือพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารคไว้ที่พื้นที่สาธารณะริมแม่น้ําเจ้าพระยา
ตามเส้นทางเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครฯ เช่น สวนสันติชัยปราการ สวนนาคราภิรมย์ ใต้สะพานสมเด็จ พระปิ่นเกล้า ใต้สะพานพระราม 4 เป็นต้น ซึ่งตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม เป็นต้นไป
จะมีการตกแต่งสถานที่เฝ้ารับเสด็จ ทั้งทางบก และทางน้ำ การปรับภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานคร ตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดําเนิน ซึ่งประชาชน ที่มาร่วมงานสามารถถ่ายภาพสวย ๆ ไว้เป็นที่ระลึก
 
 
พลเรือโทจงกล มีสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ กล่าวถึง การจัดขบวนเรือพระราชพิธีพยุหยาตรา ทางชลมารคว่า ขบวนเรือพระราชพิธีครั้งนี้มี ๕๒ ลํา ใช้กําลังพลฝีพาย ๒,๒๐๐ นาย
แตกต่างและมีความวิจิตร บรรจงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา จึงอยากเชิญชวนประชาชนมาชมขบวนเรือในครั้งนี้
 
 
 
พลตํารวจโทไกรบุญ ทรวดทรง ผู้บัญชาการยุทธศาสตร์ตํารวจ แถลงถึง การเข้าพื้นที่ของ ประชาชนว่า ประชาชนจะผ่านจุดคัดกรอง ดังนั้นขอความกรุณาพกบัตรประจําตัวประชาชน
อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมการักษาความปลอดภัยและการจราจร ได้เตรียมรถบริการรถขนส่งบริการฟรี การอํานวยความสะดวก สําหรับประชาชนในการเดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธี 
 

จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ และชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระ ราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ศกนี้
หากไม่สะดวกในการเดินทางสามารถติดตาม รับชมการถ่ายทอดสดได้ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุ ทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๑๕ น.

จำนวนการเข้าชม 1,541 ครั้ง