ข่าวประชาสัมพันธ์ 

รัฐบาลจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ สวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (๒ ตุลาคม ๒๕๖๒) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องด้วยในเดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ จะมีวันสำคัญอย่างยิ่ง ๓ โอกาส คือ
 
? วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
? วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือวันปิยมหาราช ในวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
? พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
 
 
 
 
ในการนี้ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ได้เห็นชอบให้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญ ๓ โอกาสที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ ๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
 
 
นายเทวัญ ลิปตพัลลภ กล่าวต่อไปว่า การจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ ครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธาน และมีผู้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาประกอบด้วย ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกาและภริยา
ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและภริยา คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ผู้บัญชาการทหารและตำรวจ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและภริยา หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารฝ่ายตุลาการ ผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร ผู้นำชุมชนและประชาชนของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง และกำลังพลจิตอาสาของหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ คน
ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมเป็นการทำความสะอาดเขื่อนและทางเท้าริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทาสีเขื่อน เก็บขยะมูลฝอย กำจัดวัชพืช ตกแต่งต้นไม้ บริเวณพื้นที่สวนสันติชัยปราการ ไปจนถึงท่าเรือพระอาทิตย์
 
 


และเมื่อเสร็จจากกิจกรรมจิตอาสาในเวลา ๑๐.๐๐ น. นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมคณะจะลงเรือที่ท่าพระอาทิตย์ เพื่อตรวจความเรียบร้อยของเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
ตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มตั้งแต่สวนสันติชัยปราการ ท่าราชวรดิฐ สวนหลวงพระราม ๘ ธนาคารแห่งประเทศไทย และท่าวาสุกรี
 
นายเทวัญ ลิปตพัลลภ กล่าวในตอนท้ายว่า รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลือง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความจงรักภักดี
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สถานที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนิน ฯ ในเขตกรุงเทพมหานครและฝั่งธนบุรี ตามที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

จำนวนการเข้าชม 2,008 ครั้ง