ข่าวประชาสัมพันธ์ 

รัฐบาลเชิญชวนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้ง ๒ ฝั่ง ร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถาในช่วงเวลาที่ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ผ่าน ๖ วัดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้ง ๒ ฝั่ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความจงรักภักดี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
 
โดยวัดที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถา
๑. วัดราชาธิวาสวิหาร    ๒. วัดเทวราชกุญชร
๓. วัดสามพระยา    ๔. วัดบวรมงคล
๕. วัดคฤหบดี    ๖.  วัดระฆังโฆสิตาราม
เริ่มเจริญชัยมงคลคาถา ตั้งแต่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ผ่านวัด
และเสร็จพิธี เมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พ้นเขตวัด
 
 
จำนวนการเข้าชม 3,108 ครั้ง