ข่าวประชาสัมพันธ์ 

รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน ที่มีสถานที่ตั้ง ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning พัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน ที่มีสถานที่ตั้ง ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning พัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
ในวันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. บริเวณเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ บริเวณสวนสันติชัยปราการ ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

สามารถติดต่อร่วมกิจกรรมได้ที่ ศูนย์ประสานงานจิตอาสาเขตพระนคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๖๒๘ ๕๐๔๑
ร่วมกันแสดงพลังจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกัน วันที่ ๒ ตุลาคม นี้
 
จำนวนการเข้าชม 696 ครั้ง