ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กองทัพเรือ จัดนิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ..."ศิลปะบนผืนน้ำ" ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2562 ณ ไอคอนสยาม

กองทัพเรือ โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี ร่วมกับ ไอคอนสยาม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
จัดนิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 “ศิลปะบนผืนน้ำ”
ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2562 ณ ไอคอนสยาม
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
 
 
โดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.00 น. ที่ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม
ซึ่งภายในงาน นอกจากการจัดให้มีนิทรรศการภาพถ่ายลวดลายของเรือพระราชพิธีพร้อมการแสดงรูปแบบ 3 มิติ ให้ผู้พิการทางสายตาได้สัมผัสลวดลายอันวิจิตร
และการจัดแสดงขบวนเรือพระราชพิธีจำลอง 52 ลำแล้ว ภายหลังพิธีเปิดจะจัดให้มีการแสดงสาธิตการเห่เรือและรับฟังการเสวนา
จาก นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย กวี 2 แผ่นดินผู้ประพันธ์กาพย์เห่เรือ และ นาวาเอก ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อผู้ทำหน้าที่พนักงานเห่เรือ
 
ในส่วนของการจัดนิทรรศการ “ศิลปะบนพื้นน้ำ” ณ ไอคอนสยาม ที่กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 31 ตุลาคม 2562 นั้น
ผู้เข้าชมงานจะได้ชื่นชมความรุ่งโรจน์ทางวัฒนธรรม ความวิจิตรบรรจง ของงานช่างศิลป์ไทยผ่านลวดลายเรือพระราชพิธี
ผ่านแกลอรี่ภาพถ่าย และเทคนิคพาโนราม่า โฮโลแกรม พร้อมกับการจัดแสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 52 ลำ
ในขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยผู้เข้าชมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
จำนวนการเข้าชม 2,047 ครั้ง