ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กองอำนวยการร่วมฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร จัดรถ ขสมก. อำนวยความสะดวกประชาชน ช่วงการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีทางชลมารคในวันที่ 29 สิงหาคม 2562

ด้วยวันที่ 29 สิงหาคม 2562 จะมีการควบคุมการจราจรทางน้ำ สำหรับการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธี (ซ้อมย่อยครั้งที่ 2)
ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
 
กรมเจ้าท่า แจ้งการปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราว ดังนี้
เวลา 05.00 น. ปิดการจราจรทางน้ำขาล่อง เฉพาะเรือขนาดใหญ่ (เรือที่มาจากทิศเหนือและทิศใต้)
เวลา 06.00 น. งดใช้ท่าเรือสะพานพระราม 7 ชั่วคราว
เวลา 06.45 น. ปิดการจราจรทางน้ำขั้นเด็ดขาด ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี - หอประชุมกองทัพเรือ รวมทั้งปากคลองบางกอกน้อย ถึง บริเวณวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
เวลา 15.00 น. ปิดการจราจรทางน้ำขั้นเด็ดขาด ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี - สะพานพระพุทธยอดฟ้า รวมทั้งปากคลองบางกอกน้อย ถึงบริเวณวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
 
ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ขสมก. จึงจัดรถบริการประชาชน
แทนเรือข้ามฟากจากฝั่งธนบุรีมาฝั่งพระนครตั้งแต่เวลา 05.00 น ถึงเวลา 19.30 น. ดังนี้ 
 
เส้นทางที่ 1. ท่าเรือสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรี (จอดหน้าศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล) ไป ท่าเรือสมเด็จพระปิ่นฝั่งพระนคร (ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า) 
เที่ยวไป : เส้นทางการเดินรถเริ่มจาก ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเลี้ยวซ้าย ถนน เจ้าฟ้า จอดใต้สะพานพระปิ่นเกล้า
เที่ยวกลับ : เส้นทางการเดินรถเริ่มจากใต้สะพานพระปิ่นเกล้า เลี้ยวขวาเข้าถนนพระธาตุ เลี้ยวซ้ายถนนหน้าพระลาน เลี้ยวซ้ายถนนราชดำเนินใน เลี้ยวซ้ายถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
กลับรถใต้สะพานข้ามแยกอรุณอมรินทร์ ไปตามถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แยกซ้ายออกคู่ขนาน ปลายทางที่ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
 
      
เส้นทางที่ 2. ท่าเรือรถไฟ ,ท่าพรานนก ,ท่าวังหลัง (จอดรถประตู 8 โรงพยาบาลศิริราช) ส่งที่ท่าพระจันทร์ ท่ามหาราช ปลายทางที่ท่าช้าง
เที่ยวไป : เส้นทางการเดินรถเริ่มจาก ประตู 8 โรงพยาบาลศิริราช ขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ เลี้ยวขวาขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจ้าฟ้า ลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนราชินี เลี้ยวขวาถนนหน้าพระธาตุ
เลี้ยวขวาถนนพระจันทร์  เลี้ยวซ้ายถนนมหาราช  ผ่านท่าพระจันทร์ ท่ามหาราช ปลายทางท่าช้าง
เที่ยวกลับ : เส้นทางการเดินรถเริ่มจากท่าช้างไปตามถนนมหาราช เลี้ยวซ้ายถนนท้ายวัง เลี้ยวซ้ายถนนสนามไชย ผ่านถนนราชดำเนินใน เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
เลี้ยวซ้ายถนนอรุณอมรินทร์ ข้ามสะพานอรุณอมรินทร์ ปลายทางที่ ประตู 8 โรงพยาบาลศิริราช
 
 
นอกจากนี้จะมีการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ในวันที่ 3, 10, 17,  23, 27 กันยายนและวันที่ 3, 7, 10,  17 และ 21 ตุลาคม และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ก็ได้จัดรถ ให้บริการพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกัน
จำนวนการเข้าชม 1,281 ครั้ง