ข่าวประชาสัมพันธ์ 

รัฐบาลเตรียมอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยการจราจรเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ (๖ สิงหาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองพลที่ ๑  รักษาพระองค์ ได้มีการประชุมกองอำนวยการรักษาความปลอดภัย และการจราจร ครั้งที่ ๑
ซึ่งมี พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพน้อยที่ ๑ และพลตำรวจโท ไกรบุญ ทรวงทรง ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เป็นประธานการประชุม
ร่วมกับทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเตรียมอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยการจราจรให้กับประชาชนทั้งทางบกและทางน้ำ
ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
 
กองอำนวยการรักษาความปลอดภัยและการจราจรงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ขอประชาสัมพันธ์ได้ทราบ ดังนี้
๑. กำหนดการซ้อมกำลังพลฝีพาย และเตรียมการจัดขบวนเรือพระราชพิธี การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตรทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
มีการซ้อมย่อย จำนวน ๑๐ ครั้ง
    - วันที่ ๒๒ ,๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
    - วันที่ ๓, ๑๐, ๑๗ ,๒๓, ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
    - วันที่ ๓, ๗, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
การซ้อมใหญ่ จำนวน ๒ ครั้ง
    - วันที่ ๑๗ , ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
 
และเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
 
 
๒. การซ้อมกำลังพลฝีพายเพื่อเตรียมการจัดขบวนเรือพระราชพิธี จะปิดการจราจรทางน้ำ ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น.
อาจทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้บริการเรือข้ามฝากจากสะพานพระปิ่นเกล้า ไปฝั่งท่าพระจันทร์ได้
ทาง ขสมก. ได้จัดรถ Shuttle Bus บริการประชาชนจากท่าเรือสะพานพระปิ่นเกล้า มาส่งที่ท่าพระจันทร์ และท่ามหาราช ในช่วงควบคุมการจราจรทางน้ำ โดยไม่คิดค่าบริการ
 
 
ทั้งนี้ ประชาชนจะได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความงดงามของประเพณีและวัฒนธรรมไทยของริ้วขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติเพียงแห่งเดียวของโลก
และขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยพร้อมเพรียงกัน
จำนวนการเข้าชม 1,426 ครั้ง