ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ประชาสัมพันธ์อำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ บริเวณท้องสนามหลวง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ขอเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
ณ บริเวณท้องสนามหลวง ในอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สามารถเข้าสู่บริเวณจัดงาน
ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๐๐ น.
ช่วงบ่ายเวลา ๑๕.๐๐ น.
โดยผ่านจุดคัดกรอง จุดได้ ดังนี้
 
จุดคัดกรองที่ ๑  บริเวณข้างกองทัพภาคที่ ๑ (ถนนศรีอยุธยา)
จุดคัดกรองที่ ๒  ถนนมหาไชย
จุดคัดกรองที่ ๓  ถนนดินสอ
จุดคัดกรองที่ ๔  ธนาคารออมสิน (ถนนบูรณศาสตร์)
จุดคัดกรองที่ ๕  โรงแรมรัตนโกสินทร์
จุดคัดกรองที ๖  พระแม่ธรณีบีบมวยผม
 
เพื่อความสะดวกกรุณา : พกบัตรประจำตัวประชาชน และของใช้ส่วนตัว อาทิ อุปกรณ์กันฝน กันแดด ยารักษาโรคประจำตัว
 
 
เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จัดเตรียมอุปกรณ์กันฝนมาด้วย
   
 
โดยประชาชนที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม สามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะ

- บริการโดยสารทางน้ำ มีบริการเรือ รับ ส่ง ฟรี ๓ เส้นทางจาก

๑. ท่าวัดอรุณ ถึง ท่าช้าง
๒. ท่าวัดระฆัง ถึง ท่าช้าง
๓. ท่าวังหลัง ถึง ท่าช้าง
 
ให้บริการตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าผู้โดยสารจะหมด
 
 
- มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการให้บริการรถแท๊กซี่ ๓ จุด
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น เป็นต้นไป
 
- ร้านอาหารสกายไฮต์
- กองสลากเก่า
- หน้ามหาวิทยาลัยธรมมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 
 
ทั้งนี้ ขอเชิญประชาชน สวมเสื้อเหลือง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
 
จำนวนการเข้าชม 696 ครั้ง