ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ขสมก.จัดรถให้บริการฟรี 5 เส้นทาง อํานวยความสะดวกประชาชนไปร่วมงาน มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ขสมก.จัดรถให้บริการฟรี 5 เส้นทาง อํานวยความสะดวกประชาชนไปร่วมงาน มหรสพสมโภช
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 22 - 28 พ.ค.นี้ 
 
นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อํานวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตําแหน่ง ผู้อํานวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กําหนดจัดงานมหรสพสมโภช
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณท้องสนามหลวง
เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม และชื่นชมบรรยากาศ โดยรอบบริเวณงาน
ขสมก. จึงจัดเดินรถโดยสารเฉพาะกิจให้บริการฟรี (จอดรับ - ส่งทุกป้าย) จํานวน 5 เส้นทาง ให้บริการตั้งแต่เวลา 17.00 - 23.00 น. หรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมด
เพื่ออํานวยความสะดวก ให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมงานมหรสพสมโภชฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
เส้นทางที่ 1 หมอชิต 2 - สนามหลวง ให้บริการ 5 คัน
เส้นทางที่ 2 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - สนามหลวง ให้บริการ 5 คัน
เส้นทางที่ 3 วงเวียนใหญ่ - สนามหลวง ให้บริการ 5 คัน
เส้นทางที่ 4 หัวลําโพง - สนามหลวง ให้บริการ 5 คัน
เส้นทางที่ 5 สนามศุภชลาศัย - สนามหลวง ให้บริการ 5 คัน
 
*********
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการสอบถามเส้นทางรถเมล์ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น.
 
จำนวนการเข้าชม 1,499 ครั้ง