ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ขอเชิญชมแปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ Light & Sound เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ด้วยโดรนกว่า 300 ลำ

เชิญชวนประชาชนร่วมชมการแสดงแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติ
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ด้วยโดรนกว่า ๓๐๐ ลำ
วันที่ ๕ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณท้องสนามหลวง
 
ซึ่งจะมีการซ้อมใหญ่ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และแสดงจริงในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณท้องสนามหลวง
โดยจะเริ่มบินชุดใหญ่ อากาศยานโดรนจำนวน ๑๖๗ ลำ เวลา ๑๙.๐๐ น ใช้เวลาในการบิน ๘.๑๖ นาที
โดยจะแปรเป็นรูปร่างต่าง ๆ จำนวน ๗ แบบไล่เรียงมาดังนี้ 
๑. รูปแผนที่ประเทศไทย
๒. รูปธงชาติไทย
๓. อักษรคำว่า "ราชวงศ์จักรี"
๔. เลข ๑๐ ไทย
๕. พระปรมาภิไธยย่อ วปร
๖. รูปพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐
๗. อักษรคำว่า "ทรงพระเจริญ" จากนั้นนำเครื่องลงจอด
 

การซ้อมแปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชุด ๑

และขึ้นบินชุดเล็ก อากาศยาน โดรนจำนวน ๖๘ ลำ ใช้เวลา ๗.๐๓ นาที โดยจะบินเป็นรูปร่างต่าง ๆ จำนวน ๓ แบบดังนี้ คือ 
๑. รูปแผนที่ประเทศไทย
๒. รูปช้าง
๓. รูปดอกราชพฤกษ์
จากนั้นนำเครื่องลงจอด
 

การซ้อมแปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชุด ๒

 

จำนวนการเข้าชม 4,025 ครั้ง