ข่าวประชาสัมพันธ์ 

การเข้าชม และถ่ายรูปเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

การเข้าชม และถ่ายรูปเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
 
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น.
ระหว่างพระราชพิธีออกมหาสมาคม เวลา ๑๔.๐๐ น.
ประชาชนสามารถอยู่ในสนามหญ้าข้างพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัยได้ด้วยอาการสงบ
 
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๙.๓๐ น.  
โซน ๑ ระหว่าง ๑๒.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
โซน ๖ ระหว่าง ๑๒.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น.
เจ้าหน้าที่โซน ๖ จะเชิญประชาชนไปรอเฝ้ารับเสด็จในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้
 
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น.  
ระหว่างพระราชพิธีเสด็จออกสีหบัญชร เวลา ๑๖.๓๐ น.
ประชาชนสามารถอยู่ในสนามหญ้าข้างพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัยได้ด้วยอาการสงบ
 
จำนวนการเข้าชม 5,528 ครั้ง