ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กำหนดการแสดงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ ๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กำหนดการแสดงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ ๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ระหว่างเวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๓.๐๐ น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง ด้านทิศเหนือ
 
วันที่ ๔ พ.ค.๖๒
 
เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. การแสดงของวงออเคสตร้า “S2S” กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๐.๑๕ น. การแสดงพระรามตามกวาง ชมรมนาฎรักษ์ 
เวลา ๒๐.๑๕ - ๒๐.๒๕ น. การแสดงโนราตัวอ่อน ชมรมนาฎรักษ์ 
เวลา ๒๐.๒๕ - ๒๐.๓๒ น. การแสดงฟ้อนปี่นำลำปี่นก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา
เวลา ๒๐.๓๒ - ๒๐.๓๖ น. การแสดงนาฏมวยไทยผสมโขนหนังใหญ่และหุ่นละครเล็ก โดยทีมแชมป์ประเทศไทย ปี 2561 ถ้วยพระราชทาน รัชการที่ 10 ชุดการแสดงจอมราชันแห่งนาฏไทย
เวลา ๒๐.๓๖ น. - ๒๒.๐๐ น. การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง ของ ร.ร.มัธยมประชานิเวศน์ สำนักการศึกษา กทม.
 
วันที่ ๖ พ.ค.๖๒
 
เวลา ๒๐.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ของวงโยธวาทิตวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เวลา ๒๑.๐๐ - ๒๑.๑๕ น. การแสดงปู่เจ้าเรียกไก่ ชมรมนาฎรักษ์ 
เวลา ๒๑.๑๕ - ๒๑.๒๕ น. การแสดงสี่ภาค ชมรมนาฎรักษ์ 
เวลา ๒๑.๒๕ - ๒๑.๔๐ น. การแสดงรำชุมนุมฉุยฉาย คณะโรจน์จรัสฤทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์
เวลา ๒๑.๔๐ - ๒๓.๑๐ น. การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
 
จำนวนการเข้าชม 8,387 ครั้ง