ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ประชาสัมพันธ์ จิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รายงานตัวแบ่งมอบภารกิจ วันที่ 5 พฤษภาคม 2562

ขอให้ จิตอาสาเฉพาะกิจในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ทุกท่านไปรายงานตัว ณ เต็นท์กองอำนวยการในพื้นที่พักคอย 7 จุด ดังนี้

 
1.หน้าบ้านมนังคศิลา 
2.บ้านพิษณุโลก
3.สนามม้านางเลิ้ง
4.ใต้สะพานพระราม 8
5.ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
6.สะพานพระพุทธยอดฟ้า
7.วัดเทพศิรินทร์
 
ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ใน 3 ช่วงเวลา คือ
 
ช่วงเวลาที่ 1 เวลา 06.00-12.00 น. 
ช่วงเวลาที่ 2 เวลา 12.00-18.00 น.
และช่วงเวลาที่ 3 เวลา 18.00-24.00 น.

โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของ ศอญ. ประจำจุดดังกล่าว รับลงทะเบียนและแบ่งมอบงานให้แต่ละท่านปฏิบัติงานตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทั้งนี้ขอให้จิตอาสาไปรับเข็มกลัดจิตอาสาก่อนเข้าปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเขตที่ท่านลงทะเบียนไว้ ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
จำนวนการเข้าชม 4,044 ครั้ง