ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กรมเจ้าท่าเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้บริการประชาชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 และประกาศควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางลำพู เป็นการเฉพาะ

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า กรมเจ้าท่าได้รับมอบหมายภารกิจ จัดระเบียบการจราจรทางน้ำและอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนในวันงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ซึ่งกรมเจ้าท่าได้ออกประกาศกรมเจ้าท่าที่ ๖๓/๒๕๖๒ เรื่องกำหนดการควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางลำพู เป็นการเฉพาะคราว
และยกเลิกประกาศกรมเจ้าท่าฉบับที่ ๕๔/๒๕๖๒ พร้อมร่วมอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชนในการเดินทาง ดังนี้

๑.แม่น้ำเจ้าพระยา

๑.๑ กองทัพเรือ จะทำการติดตั้งทุ่นบริเวณหน้าราชวรดิฐ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผูกจอดเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
ระหว่างวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ควบคุมการจราจรทางน้ำ (เรือทุกชนิด) ที่แล่นผ่านบริเวณดังกล่าว ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือ เดินเรือช้าและเบา
โดยให้เดินเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ชิดไปทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) ให้มากที่สุด

๑.๒ เรือเดินทะเล เรือที่ลากจูง เรือลำเลียงสินค้า และเรือบรรทุกสินค้าอันตราย ควบคุมการจราจรทางน้ำ ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึง สะพานพุทธ ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๒.๐๐ น.

๑.๓ เรือทุกชนิด ยกเว้น เรือเดินทะเล เรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้า และเรือบรรทุกสินค้าอันตราย ควบคุมการจราจรทางน้ำในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๒.๐๐ น.
ตั้งแต่ท่าเรือท่าช้าง ถึง ท่าเรือท่าเตียน ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ เดินเรือช้าและเบา ชิดฝั่งธนบุรีให้มากที่สุด และระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ควบคุมการจราจรทางน้ำตั้งแต่ท่าเรือ ท่าช้าง ถึง ท่าเรือท่าเตียน ดังนี้

- วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๐.๕๐ - ๑๓.๐๐ น.
- วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๖.๓๐ - ๒๒.๐๐ น
- วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๒๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.


และในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ควบคุมการจราจรทางน้ำ เรือเดินทะเล เรือที่ลากเรือลำเลียงสินค้า และเรือบรรทุกสินค้าอันตราย ระหว่างเวลา ๒๐.๓๐ - ๒๒.๓๐ น. ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึง สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน
เรือทุกชนิดยกเว้นเรือเดินทะเล เรือที่ลากเรือลำเลียงสินค้า และเรือบรรทุกสินค้าอันตราย ควบคุมการจราจรทางน้ำ ระหว่างเวลา ๒๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ตั้งแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึง ท่าเรือท่าเตียน

๒.คลองบางลำพู เรือโดยสาร เรือท่องเที่ยว และเรืออื่น ๆ ควบคุมการจราจรทางน้ำ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าสีลาศ ถึง สะพานนรรัตน์สถาน         

อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้บริการประชาชน นั้น
กรมเจ้าท่าได้ร่วมกับ

เรือด่วนเจ้าพระยาและเรือโดยสารสมาคมเรือไทย จัดเรือด่วนเจ้าพระยาจากท่าน้ำนนทบุรี ถึง ท่าเรือ ปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร และ ท่าสาทร ถึง สะพานพุทธ ให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. เรือออกจากต้นทางทุก ๑ ชั่วโมง สำหรับ

เรือข้ามฟาก ให้บริการตั้งแต่ ๐๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ดังนี้ ท่าเรือพระราม ๘ ฝั่งธนบุรี มาท่าเรือพระราม ๘ ฝั่งพระนคร ทุก ๑๕ นาที , ท่าเรือพระราม ๘ ฝั่งธนบุรี มา ท่าเรือปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร ทุก ๒๐ นาที ,
ท่าเรือปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรี มา ท่าเรือปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร ทุก ๑๕ นาที และท่าเรือรถไฟ มา ท่าเรือพระจันทร์ใต้ ทุก ๑๕ นาที

ในส่วนของ เรือโดยสารในคลองแสนแสบ ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรือเที่ยวแรกจะออกจากประตูน้ำ ไป ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาสในเวลา ๐๗.๐๐ น. เที่ยวสุดท้าย ๑๙.๐๐ น. ขากลับเที่ยวสุดท้ายจากท่าเรือผ่านฟ้าลีลาสไปท่าเรือประตู้น้ำ ๑๙.๑๕ น. ,
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรือเที่ยวแรกออกจากท่าเรือประตูน้ำ เวลา ๐๗.๐๐ น. ส่งแค่ท่าเรือโบ้เบ้ ถึงเวลา ๑๑.๔๕ น. จากนั้นส่งถึงท่าผ่านฟ้าลีลาศถึง ๒๒.๐๐ น. และเที่ยวสุดท้ายออกจาก ท่าผ่านฟ้าลีลาศ เวลา ๒๒.๐๐ น.
และในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรือเที่ยวแรกออกจากท่าเรือประตูน้ำ ๐๗.๐๐ น. เที่ยวสุดท้าย ๑๙.๔๕ น. ขากลับเที่ยวสุดท้ายจากท่าเรือผ่านฟ้าไปท่าเรือประตูน้ำเวลา ๒๐.๐๐ น.

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนตรวจสอบเส้นทางและตารางเวลาการเดินเรือในวันนั้น ๆ  หรือหากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนตรวจการเดินเรือ
สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า โทรศัพท์ ๐๒-๒๓๓๑๓๑๑-๘  ต่อ ๒๕๔ หรือ โทร. สายด่วน ๑๑๙๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

จำนวนการเข้าชม 2,801 ครั้ง