ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กรุงเทพมหานคร จัดเตรียมที่พักไว้ให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กรุงเทพมหานคร ได้จัดเตรียมที่พักไว้ให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
 
โดยจัดสถานที่พัก พร้อมเครื่องนอน อาหารพระราชทาน และน้ำดื่มรองรับประชาชน จำนวน ๑,๕๐๐ คน/คืน
ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง ให้บริการระหว่างวันที่ ๑ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ผู้ประสงค์จะเข้าพักสามารถลงทะเบียนโดยตรงที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นรายวัน
สามารถเข้าพักได้ ในเวลา ๑๖.๐๐ น และออกจากที่พักเวลา ๐๙.๐๐ น. ของทุกวัน 
สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๔๕-๔๗๔๓-๗

 

จำนวนการเข้าชม 1,256 ครั้ง