ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กอร. แถลงอำนวยสะดวกประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ (๒ พ.ค.๖๒) เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง และ นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผอ.สำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
และ นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมแถลงการณ์อำนวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
 
พล.ต.ท.ไกรบุญ ชี้แจงว่า กองอำนวยการร่วมฯ ได้เตรียมการอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีฯ ในการมานั่งรับเสด็จฯ ในวันที่ ๕ พ.ค. ๖๒ ระยะทาง ๗ ก.ม.
โดยได้มีการจัดเตรียมหมวกให้กับประชาชนที่มารับเสด็จ จำนวนมากกว่า ๑๕๐,๐๐๐ ใบ
สำหรับขั้นตอนการเข้าพื้นที่ของประชาชน เมื่อประชาชนผ่านจุดคัดกรอง เวลา ๑๒.๐๐ น. จะนำประชาชนเข้ารับประทานอาหาร ณ โรงครัวพระราชทาน
เมื่อเสร็จแล้วจะนำไปยังจุดแก้มลิงที่มีการจัดนิทรรศการ การแสดงดนตรีจากหน่วยงานต่าง ๆ และเมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น. เจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกประชาชนเข้าพื้นที่รับเสด็จ
 
ทางด้านกระทรงศึกษาธิการ นายวรัทฯ เปิดเผยถึงกำหนดการมหรสพงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ในวันที่ ๔ และ ๖ พ.ค.๖๒ ระหว่างเวลา ๑๙.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง ด้านทิศเหนือ
 
วันที่ ๔ พ.ค.๖๒ 
เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. การแสดงของวงออเคสตร้า “S25” กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. การแสดงของกรมประชาสัมพันธ์
เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๒.๐๐ น. การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง ของ ร.ร.มัธยมประชานิเวศน์  สำนักการศึกษา กทม.
วันที่ ๖ พ.ค.๖๒
เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ของวงโยธวาทิตวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เวลา ๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. การแสดงของกรมประชาสัมพันธ์
เวลา ๒๑.๓๐ – ๒๓.๐๐ น. การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง ของ ร.ร.มัธยมประชานิเวศน์  สำนักการศึกษา กทม.
 
สำหรับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวอังคณา กล่าวว่า ได้จัดวงดนตรีของผู้พิการทางสายตา ซึ่งมีการทักษะการขับร้องและการแสดงมาให้ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จได้รับชม
ในวันที่ ๔ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง ด้านทิศเหนือ
 
นอกจากนี้ พล.ต.ท.ไกรบุญ กล่าวเพิ่มเติมว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย จะมีบริการรถไฟฟรี ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พ.ค.๖๒ ทั่วประเทศ สำหรับผู้ที่มาร่วมงานพระราชพิธีในครั้งนี้ และขอเชิญชวนประชาชนเข้าเฝ้ารับเสด็จ ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พ.ค.๖๒ ซึ่งทางกองอำนวยการร่วม ฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่
 
จำนวนการเข้าชม 588 ครั้ง