ข่าวประชาสัมพันธ์ 

รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ (๒๙ เมษายน ๒๕๖๒) นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า

ในวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท ให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจะมีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศและทั่วโลก มีหมายกำหนดการดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท ทหารกองเกียรติยศ ๓ เหล่าทัพถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
และทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ ๒๑ นัด เมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีจบ นายกรัฐมนตรีและผู้เฝ้าฯ ทุกคนถวายความเคารพพร้อมกัน ๑ ครั้ง

นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล
ในนามพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก จบแล้ว ทหารกองเกียรติยศ ๓ เหล่าทัพถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
เมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีจบ นายกรัฐมนตรีและผู้เฝ้าฯ ทุกคน ถวายความเคารพพร้อมกัน ๑ ครั้ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบ จบพระราชดำรัส ทหารกองเกียรติยศ ๓ เหล่าทัพถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
เมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีจบ นายกรัฐมนตรีและผู้เฝ้าฯ ทุกคนถวายความเคารพพร้อมกัน ๑ ครั้ง

นายกรัฐมนตรี กล่าวนำ “ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ” โดยผู้เฝ้าฯ ทุกคนจะเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” โดยพร้อมเพรียงกัน
เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กึกก้องไปทั้งแผ่นดิน 

โดยในเวลา ๑๕.๐๐ น. ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มารอเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลมาพร้อมกันบริเวณถนนสนามไชย ซักซ้อมขั้นตอนและพิธีการต่าง ๆ
เพื่อให้การถวายพระพรชัยมงคลครั้งนี้เป็นไปด้วยความงดงาม ประทับใจ และร่วมสร้างประวัติศาสตร์ของชาติไทยในครั้งนี้ 

หลังจากจบการถวายพระพรชัยมงคลแล้ว ในเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมส่งเสด็จฯ ให้เนืองแน่นตลอดสองข้างทางที่เสด็จฯ ผ่าน
เริ่มตั้งแต่ถนนหน้าพระลาน ถนนราชดำเนินใน ทั้งฝั่งพระบรมมหาราชวัง ฝั่งสนามหลวง และฝั่งศาลฎีกา
 
นอกจากนี้ รัฐบาลได้จัดทำซุ้มตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกขนาดใหญ่ พร้อมตกแต่งดอกไม้สวยงาม ณ ท้องสนามหลวง เพื่อให้ประชาชนได้ถ่ายภาพหรือเช็คอินเก็บไว้เป็นที่ระลึกว่า
ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสมาร่วมในงานสำคัญของชาติไทย ต่อจากนั้นในเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. จะมีการแสดงอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) แปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ Light & Sound เฉลิมพระเกียรติฯ แทนการจุดพลุ
โดยจะมีการซ้อมใหญ่เสมือนจริงในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ภายหลังพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราทางสถลมารค ณ ท้องสนามหลวง
จึงขอเชิญชวนประชาชนได้ร่วมชมการแสดงอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) แปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ Light & Sound เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งการแสดงครั้งนี้เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นและประดิษฐ์
โดยฝีมือคนไทยเป็นครั้งแรกในการเขียนโปรแกรมควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ให้บินอยู่ ในอากาศได้ทีละหลาย ๆ ลำ และยังจะไปจัดแสดงในส่วนภูมิภาคเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ อีก ๘ ครั้ง
 
รัฐบาลโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลในครั้งนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนนับแสนคน
จึงได้มีบัญชาให้หน่วยงานภาครัฐ ทหารตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ดูแลและอำนวยความสะดวกประชาชนทั้งในเรื่องความปลอดภัย การจราจร การแพทย์พยาบาล อาหาร น้ำดื่ม และห้องสุขา
ให้ดีที่สุดและเพียงพอต่อความต้องการ มีการจัดรถประจำทางเรือโดยสาร รถไฟ ให้บริการฟรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำเข็มกลัดที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พิมพ์ข้อความ “เสด็จออกสีหบัญชร ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒” จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ เข็ม

การประปานครหลวง จัดทำกระบอกน้ำพลาสติกชนิดพกพาประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ใบ
เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่มาร่วมเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ จุดคัดกรองที่ตั้งไว้ ๖ จุด ในบริเวณต่าง ๆ คือ ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า พระแม่ธรณีบีบมวยผม ท่าช้าง สะพานช้างโรงสี สะพานมอญ และสะพานเจริญรัช

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมกล้าไม้มงคล และไม้มีค่าของแผ่นดินนานาพรรณ รวมทั้งต้นรวงผึ้ง มาแจกจ่ายให้แก่ประชาชน
เพื่อร่วมกันทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ประเทศไทย ตามแนวพระราชดำริ

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชน ทรงมีพระราโชบายให้ดูแลประชาชนอย่างดีเสมือนเป็นแขกของพระองค์ท่าน ทรงให้หน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔
จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเริ่มตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม จนถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง และจุดต่าง ๆ โดยรอบ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้จัดอาหารพระราชทาน
จำนวน ๘๐,๐๐๐ ชุด แจกจ่ายประชาชนในบริเวณสวนสราญรมย์ ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
ประชาชนสามารถนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นส่วนตัวมาได้ เช่น ยา แว่นตากันแดด หมวก (ยกเว้นสีดำ) ฯลฯ
เมื่อเข้ามายังพื้นที่จัดงานแล้วสามารถเลือกพื้นที่เฝ้าฯ ได้ตามความประสงค์ โดยจะมีการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในทุกพื้นที่การจัดงาน
สำหรับประชาชนที่มาร่วมเฝ้าฯ แต่อาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล สามารถชื่นชมพระบารมีผ่านจอ LCD ขนาดใหญ่จำนวนหลายสิบจอ ซึ่งจะติดตั้งตลอดแนวถนนสนามไชยไปจนถึงท้องสนามหลวง
 
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความร่วมแรงร่วมใจกันทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารภาคเอกชน
ที่มีความประสงค์จะมอบสิ่งของเพื่อดูแลประชาชนที่มาร่วมเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลครั้งนี้ เช่น หมวกแก๊ป ผ้าเย็น ถุงผ้าใส่ของ ลูกอม ยาดม น้ำดื่มขนาดพกพา น้ำหวาน พัด พัดลมมือถือ เป็นต้น
สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผ่านสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๔๗๑๓ และ ๐ ๒๒๘๓ ๔๗๐๔ ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในเวลาราชการ และท้ายที่สุดนี้ 
 
ขอเชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีสำคัญและร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ของแผ่นดินไทยโดยพร้อมเพรียงกัน

 
 
 
 
จำนวนการเข้าชม 5,224 ครั้ง